Newcomers and Updating maked in 2001 February

 

A red point indicate a newcomer in computer list

A blue point indicate an updating in computer characteristics

 

25

Commodore 64sx

Atari 400

Atari 800

Atari 600XL

Atari 800XL

Amstrad CPC 6128

Amstrad CPC 664

Amstrad CPC 464

 

21

Spectrum+

 

 

Web8bits@Web8bits.com

(c) 2.001, 2.002 David Novo Iglesias

Todo-los dereitos reservados. Recoñécense toda-las marcas aos seus respectivos propietarios. Información recopilada de diversas fontes (Internet, libros e revistas de informática).